Carinska skladišta

Što je carinsko skladište? Carinsko skladište je svako mjesto :
– koje odobri carinarnica
– koje je pod carinskim nadzorom
– u koje se roba može smjestiti u skladu s propisanim uvjetima

Roba za koju se može odobriti smještaj u carinsko skladište
– strana roba koja ne podliježe obvezi plaćanja carine i trgovinskim mjerama
– domaća roba namijenjena izvozu na koju se smještanjem u carinsko skladište primjenjuju
    mjere predviđene za izvoz te robe

Vrste carinskih skladišta:
1. Javna carinska skladišta
2. Privatna carinska skladišta

Javna carinska skladišta

TIP  A- odgovornost za robu smještenu u skladištu snosi posjednik skladišta
TIP  B- odgovornost za robu smještenu u skladištu snosi svaki korisnik skladišta
TIP  F- u nadležnosti je carinske službe

Privatna carinska skladišta

TIP D- posjednik skladišta ujedno je i korisnik skladišta, ali nije nužno i vlasnik robe
            smještene u skladištu
TIP E – smještaj istovrsne strane robe na otvorenim prostorima
TIP C – odgovornost za robu snosi onaj korisnik skladišta čija je roba uskladištena
            u carinskom skladištu

Slobodna zona Đuro Đaković Slavonski Brod d.o.o. posjeduje otvoreno i zatvoreno carinsko skladište tipa A. Otvoreno skladište ima oko 1000 m2 na popločenom platou i ispod  portalne dizalice nosivosti 14T. Zatvoreno skladište ima kapacitet od oko 350 m2.