O nama

Poštovana gospodo!
 
SLOBODNA ZONA ĐURO ĐAKOVIĆ - SLAVONSKI BROD osnovana je unutar industrijske zone Đuro Đaković 2001.god. kako bi se unaprijedili poslovni uvjeti za tvrtke koje su u njoj već aktivne, te kako bi se, što je najvažnije, osigurali uvjeti poslovanja privlačni za nove ulagače. Tako je SZ prilikom osnutka imala 3 korisnika, da bi već 2003. imala oko 20-tak.  Do 2013 je aktivno oko 40-tak proizvođača, uglavnom metaloprerađivačke struke. Osim carinskih, poreznih i drugih olakšica koje su davale država i lokalna vlast, zona je pružala puno drugih prednosti kao što su razvijena infrastruktura, obučena radna snaga, dobre mogućnosti kooperacije, itd. Slobodna zona Đuro Đaković je uglavnom bila proizvodna zona. Nakon 01.07.2013. u sastavu Slobodne zone ostala je samo jedna firma – Saint Jean Industries d.o.o.

Zbog pada interesa za poslovanjem u režimu rada bescarinskih zona, Slobodna zona se preorijentira na druge poslove. Unutar SZ se nalazi skladišno-pretovarni popločeni plato veličine 9.000 m2 i portalna dizalica nosivosti 14t, te terminal za istovar/utovar/pretovar teretnih vagona. Na navedenom platou je otvoreno i carinsko skladište tipa A cca 1000 m2. Osim otvorenog prostora Slobodna zona ima i zatvoreno carinsko skladište veličine 350 m2, kao i druge prostore za skladištenje roba.