Korisni linkovi

HRVATSKA
Stranica Republike Hrvatske www.hr

ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA
Đuro Đaković Holding d.d.  http://www.duro-dakovic.com

Đuro Đaković Specijalna vozila d.d. http://www.ddsv.hr
Đuro Đaković Elektromont d.d. http://www.dd-elektromont.com
Đuro Đaković Inženjering d.d. http://www.dd-inzenjering.com
Đuro Đaković Proizvodnja opreme d.o.o http://www.dd-po.hr
Đuro Đaković Strojna obrada d.o.o. http://www.strojna-obrada.hr
Đuro Đaković Energetika i infrastruktura d.o.o.
 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
Županijska web stranica www.bpz.hr

SLAVONSKI BROD
Stranica grada Slavonskog Broda www.slavonski-brod.hr


SLUŽBENA I POLITIČKA TIJELA U HRVATSKOJ

Predsjednik Republike Hrvatske www.predsjednik.hr
Sabor Republike Hrvatske www.sabor.hr
Vlada Republike Hrvatske www.vlada.hr
 

Ministarstvo financija http://www.mfin.hr
Ministarstvo obrane http://www.morh.hr/
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova  http://www.mvep.hr/
Ministarstvo unutarnjih poslova http://www.mup.hr/
Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske  www.mprh.hr/
Ministarstvo uprave Republike Hrvatske   http://www.uprava.hr/
Ministarstvo gospodarstva  http://www.mingo.hr/
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije  http://www.mrrfeu.hr/
Ministarstvo poduzetništva i obrta  http://www.minpo.hr/
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava  http://www.mrms.hr/
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture   http://www.mppi.hr/
Ministarstvo poljoprivrede  http://www.mps.hr/
Ministarstvo turizma  http://www.mint.hr/
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode  http://www.mzoip.hr/
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja  http://www.mgipu.hr/
Ministarstvo branitelja  http://www.branitelji.hr/
Ministarstvo socijalne politike i mladih  http://www.mspm.hr/
Ministarstvo zdravlja  http://www.zdravlje.hr/
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta  http://public.mzos.hr/
Ministarstvo kulture   http://www.mgipu.hr/


 

BANKE
Hrvatska narodna banka  www.hnb.hr
Privredna Banka Zagreb www.pbz.hr
Zagrebačka banka www.zaba.hr
Raiffeisenbank Austria www.rba.hr
Croatia banka: www.croatiabanka.hr


EKONOMSKE INSTITUCIJE
Zagrebačka burza www.zse.hr
Hrvatska gospodarska komora www.hgk.hr
Važeća tečajna lista www.hnb.hr/tecajn/hvazeca.htm
Sudski registar RH sudreg.pravosudje.hr
Ekonomski institut, Zagreb www.eizg.hr
Agencija za investicije i konkurentnost - AIK     http://www.aik-invest.hr

MEDIJI, INFORMACIJE
Narodne novine - službeni list RH www.nn.hr
HRT-Hrvatska televizija www.hrt.hr
HINA www.hina.hr
Hrvatski informativni centar www.hic.hr
Hrvatska turistička zajednica www.croatia.hr

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

Na temelju članka 22. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 172/03 i 77/11) imenovan je Službenik za informiranje u Slobodnoj zoni Đuro Đaković - Slavonski Brod:

Josip Ećimović

tel: 035/218-277

fax: 035/218-807

e-mail: jecimovic@freezone-brod.hr

Službenik za informiranje:

1) obavlja poslove rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija, sukladno svom unutarnjem ustroju.

2) unapređuje način obrade, klasificiranja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela javne vlasti

3) osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih ovim zakonom.

http://www.zakon.hr/z/126/Zakon-o-pravu-na-pristup-informacijama