Usluge društva

Slobodna zona Đuro Đaković Slavonski Brod d.o.o., osim režima rada bescarinskih zona, nudi logističke usluge, manipulacije s robom u cestovnom i željezničkom prometu.

Logističke usluge

-    Utovar/istovar/pretovar u cestovnom i željezničkom transportu
-    Najam prostora: otvoreni i zatvoreni/ carinsko skladište otvoreno i zatvoreno, otvoreno skladište na uređenom popločenom platou, najam uredskih poslovnih prostorija
-    Otpremnički špediterski poslovi

Carinska skladišta

Što je carinsko skladište?
Carinsko skladište je svako mjesto :
- koje odobri carinarnica
- koje je pod carinskim nadzorom
- u koje se roba može smjestiti u skladu s propisanim uvjetima


Najam prostora

Slobodna zona Đuro Đaković-Slavonski Brod d.o.o. nudi za najam:
Skladišni prostor otvorenog tipa, iznajmljuje se na uređenom platou u Slobodnoj zoni ĐĐ Sl.Brod d.o.o. Na platou se još nalazi portalna dizalica nosivosti 14 tona koja omogućava istovar/pretovar/utovar za cestovni i željeznički promet.

Skladišni prostor zatvorenog tipa, iznajmljuje se u Slobodnoj zoni ĐĐ Sl.Brod, u sklopu carinskog skladišta tipa A.

Uredske prostorije, iznajmljuje se u Slobodnoj zoni ĐĐ Sl.Brod.


Otpremnički poslovi

Slobodna zona Đuro Đaković Slavonski Brod d.o.o. nudi usluge ovlaštenog carinskog zastupništva, te usluge carinskog posredovanja pri uvozu/izvozu roba. Otpremništvo podrazumijeva organizaciju otpreme i dopreme, te provoza roba i druge poslove koji su s tim u vezi.
Otpremnik poslove koji su mu povjereni od strane komitenta obavlja u skladu sa važećim zakonskim propisima te Općim uvjetima poslovanja međunarodnih otpremnika Hrvatske.